I Posquin You 2017!

Miguel Ángel Aranda
Raúl Dap
Claudia Molina Guixot
Mai Hidalgo

I Posquin You 2017

Gràcies a tots els artistes participants!, i gràcies a tot els que ens vau acompanyar durant la inauguració d’IPOSQUINYOU 2017!

Inauguració IPOSQUINYOU 2017, al Centre del Carme Cultura Contemporània

Cristina Peris Grau, cristinaperisgrau.com

Miguel Ángel Aranda, miguelangelaranda.com

Anna Roig Llabata, facebook.com/annarroig

Teresa Ramírez Izquierdo, facebook.com/ramirezzteresa

Carlos Codoñer, codoner.wordpress.com

Inma G. Valderas, inmavalderas.blogspot.com.es