CONVOCATÒRIA 2018

La paraula posquin és un neologisme que significa post-it intervingut artísticament. 2018 és la nostra sisena edició! Aquest any ho celebrarem a Imprevisua Galería!!

BASES

Crea les teues obres sobre paper post-it. Deixa 3-5 fulls de reserva darrere de l’obra. El suport serà obligatòriament paper post-it quadrat (7’5×7’5 cm)

Inscriu-te a la nostra web: www.posquins.com i envia’ns una imatge d’una de les obres, abans del 25 de novembre de 2018

Envia les obres abans del 25 de novembre a:

Imprevisual Galeria

c/ Doctor Sumsi 35-B · 46005 València-Espanya

Les obres han d’estar identificades i numerades. No s’admetran composicions de més de 6 peces (6 post-it)

Inauguració: 14 de desembre de 2018.

Cloenda: 4 de gener de 2019

Devolució: del 4 al 28 de febrer de 2019

CALENDARI

25 d’octubre: convocatòria

Fins el 25 de novembre: inscripcions i entrega de les obres en mà a Imprevisual Galería

14 de desembre: inauguració

del 4 al 28 de febrer: recollida d’obres

OBSERVACIONS

La participació en I POSQUIN YOU © 2018 implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases

Els artistes han de ser majors d’edat

Els artistes cedeixen de forma no exclusiva a I Posquin You, els drets de comunicació pública de les obres en gràfica publicitària i altres mitjans, sense perjudici dels drets morals que ostenten en relació a la seua autoria

Les obres poden ser dipositades i recollides, en mà a Imprevisual Galeria

Recomanem que tots els enviaments postals estiguen certificats. Les devolucions via postal han de ser prepagades. Pots enviar segells i sobre, o embalatge prepagat. Es recomana la devolució certificada

No s’admetran obres que no estiguen en condicions o que nocomplisquen les normes d’aquestes bases

Es podran presentar fins a 36 obres per participant. Si es tracta d’un col·lectiu es podrà presentar una obra per integrant

DUBTES

info@posquins.com

www.facebook.com/exposicio.posquins